Lista firm w mieście Sromowce Niżne

Stanisław Borzęcki Wspólnik s.c.ZAKŁAD STOLARSKI

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pod Brzegami 12

Borzęcki Jan Wspólnik spółki cywilnej .

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Pod Brzegami 12

Bogusława Ślęzak - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Szkolna 48

Arkadiusz Szewczyk - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Pienińska 36

Grzegorz Szewczyk - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pienińska 36

Małgorzata Waradzyn M-Dental

Główna działalność: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Nad Potokiem 12

Danuta Wójcik - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 8

Dariusz Magiera - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Sobczańska 9

Piotr Jessa - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pienińska 82

Paweł Kowalczyk - 34-443 Sromowce Niżne - szkolna 42

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Szkolna 42

BARTŁOMIEJ REGIEC

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Trzech Koron 47

Anna Dziurna - Usługi Fryzjerskie " U ANI "

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Wygon 9

Regiec Bogusława Usługi Pielęgniarskie

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Szkolna 4

BIURO TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ "POLISHWAYS" EWA OGRODOWICZ

Główna działalność: Działalność organizatorów turystyki
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Sobczańska 91

Iwona Regiec

Główna działalność: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Trzech Koron 19

SIRINE Natalia Regiec-Tober

Główna działalność: Działalność w zakresie architektury
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Szkolna 37

Bożena Grywalska

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Trzech Koron 27

NATALIA STAROWICZ

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pod Brzegami 9

Sebastian Magiera

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 46

Daniel Magiera - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Trzech Koron 64

Schronisko PTTK "Trzy Korony "Maciej Ogrodowicz

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Sobczańska 91

"TRZY KORONY" Remigiusz Komarnicki

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 34-334 Sromowce Niżne, Sobczańska 91

MICHAŁ BORZĘCKI - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Transport wodny śródlądowy pasażerski 
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pienińska 29

Pizzeria "Dunajec" Zbigniew Surowiak

Główna działalność: Transport wodny śródlądowy pasażerski 
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Trzech Koron

Firma Handlowo-Usługowa "Drago " Paweł Dragosz

Główna działalność: Transport wodny śródlądowy pasażerski 
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pienińska 25

Adam Podsiadło - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Szkolna 15

Marek CichońUsługi Przewozowe

Główna działalność: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Szkolna 20

Zofia Magiera Firma Usługowo -Handlowa

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Trzech Koron 19

Marhevkova Magdalena - Magdalena Marhevková

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Sobczańska 36

Dorota Magiera - 34-443 Sromowce Niżne

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Sobczańska 8

FUN TIME Marcin Dziurny

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Pod Brzegami 15

Irena Magiera KIOSK HANDLOWY Irena Magiera

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 46

PAWILON HANDLOWO-GASTRONOMICZNYGrażyna Podsiadło

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Pienińska 76

Halina Regiec

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 34-443 Sromowce Niżne, Pienińska 52
')